บทความ Marketing Insight สำหรับนักการตลาดยุคใหม่    
Date : 26/04/2021
ARDI : วันที่ 26 เมษายน 2021   Marketing Insight หรือการตลาดเชิงลึก จะช่วยให้คุณมองเห็นพฤติกรรมของลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของเรา     อ่านเพิ่มเติม
Marketing Insight หรือการตลาดเชิงลึกจะให้มุมมองเกี่ยวกับพฤติกรรมของลูกค้า ตลอดจนขนาดและสัดส่วนของตลาด ทั้งในปัจจุบันและอนาคต เพื่อวิเคราะห์โอกาสในการเติบโตของ Market Insights จึงต้องใช้การวิเคราะห์เชิงปริมาณ และการสร้างแบบจำลองร่วมกับวิธีการเชิงคุณภาพเช่น การประชุมเชิงสมมติฐาน การอภิปรายของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรม และการสัมภาษณ์ลูกค้าในเชิงลึก เป็นต้น การตลาดเชิงลึกจะทำให้นักการตลาดสามารถทำความเข้าใจกับลูกค้าทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่เพิ่มมาในอนาคตได้ และช่วยให้สามารถตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาด นอกจากนี้ยังช่วยให้นักการตลาดสามารถระบุและติดตามแนวโน้มของการตลาดในปัจจุบันและอนาคตได้ ซึ่งการใช้ข้อมูลเชิงลึกในการทำการตลาดจะทำให้ธุรกิจได้รับประโยชน์ ดังต่อไปนี้ หาแหล่งรายได้ใหม่ ทำให้มันใจได้ว่าการส่งข้อความถึงลูกค้าจะมีความแม่นยำ และได้รับการปรับแต่งให้เหมาะสม พัฒนาแคมเปญทางการตลาดและกลยุทธ์ในการตั้งราคาสินค้า สามารถวัดประสิทธิภาพปัจจุบันของธุรกิจ เทียบกับศักยภาพของตลาด ติดตามการรับรู้ถึงแบรนด์และความเชื่อมั่นของลูกค้า
 
Source : http://www.fuld.com/what-is-market-insights
SHORTCUT
 
Home
ARDI
Library
Contact
OUR PRODUCTS
 
Wewyn
Tosgun
Armshare
ADDRESS
 
27 Charoen Nakorn 14, Charoen Nakorn Rd, Klongtonsai, Klongsan, Bangkok 10600

Copyright © 2020 Advanced Research Group Co., Ltd. All right reserved.