บทความ

พฤติกรรมลูกค้าออนไลน์

วิวัฒนาการของการสื่อสารออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ต ส่งผลให้ขณะนี้ลูกค้าเห็นโฆษณาออนไลน์ของแบรนด์ต่าง ๆ มันเป็นไปย่างรวดเร็วทันกับพฤติกรรมการซื้อ
โดย ARDI
2 เมษายน 2021
ardi-social_monitoring-พฤติกรรมลูกค้าออนไลน์
วิวัฒนาการของการสื่อสารออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ต ส่งผลให้ขณะนี้ลูกค้าเห็นโฆษณาออนไลน์ของแบรนด์ต่าง ๆ มันเป็นไปอย่างรวดเร็วทัน
กับพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค และเป็นแหล่งสำคัญของการประชาสัมพันธ์ สำหรับเฉพาะกลุ่ม และสำหรับแบรนด์ที่จัดตั้งขึ้น นี่เป็นวิธีใหม่ของการปฏิวัติระบบดิจิตอลและธุรกิจทั่วโลก
 
กระบวนการพฤติกรรมลูกค้าออนไลน์
ในขั้นตอนนี้โครงสร้างเว็บไซต์ที่มีการจัดระเบียบ และการออกแบบที่น่าสนใจเป็นสิ่งสำคัญที่จะชักชวนให้ผู้บริโภคสนใจที่จะซื้อสินค้าหรือบริการ
 
ขั้นตอนที่ 1 เป็นคุณลักษณะที่มีประโยชน์มากที่สุดของอินเทอร์เน็ต คือการสนับสนุนขั้นตอนก่อนซื้อเนื่องจากช่วยให้ลูกค้าสามารถเปรียบเทียบ
ตัวเลือกต่าง ๆ ได้
 
ขั้นตอนที่ 2 ในระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อการเลือกสรรผลิตภัณฑ์ บริการขาย และคุณภาพข้อมูลดูเหมือนจะเป็นจุดสำคัญที่สุดที่จะช่วยผู้บริโภค
ในการตัดสินใจว่าควรเลือกผลิตภัณฑ์ใด หรือผู้ขายควรซื้อสินค้าจากที่ใด
 
ขั้นตอนที่ 3 พฤติกรรมการซื้อภายหลังจะมีความสำคัญมากขึ้น หลังจากการสั่งซื้อทางออนไลน์ บางครั้งผู้บริโภคจะมีปัญหาหรือความกังวล
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และอาจต้องการเปลี่ยนหรือคืนสินค้าที่ซื้อ ดังนั้นการกลับคืนและการให้บริการแลกเปลี่ยน จึงมีความสำคัญมากขึ้นในขั้นตอนนี้
SHORTCUT
 
OUR PRODUCTS
 
ADDRESS
 
27 Charoen Nakorn 14, Charoen Nakorn Rd, Klongtonsai, Klongsan, Bangkok 10600

Copyright © 2023 Advanced Research Group Co., Ltd. All right reserved.