บทความ

5 แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการเป็นบริษัทที่ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง

บริษัทที่มองลูกค้าเป็นหัวใจสำคัญของทุกสิ่ง จะสามารถสนับสนุนลูกค้าให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีได้ โดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง
โดย ARDI
4 พฤศจิกายน 2020
ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง customer centric strategy
  •       - ลูกค้าส่วนใหญ่มีความมั่นคงและยึดมั่นในบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้ ดังนั้นธุรกิจจำเป็นต้องสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าและลูกค้าปัจจุบันไปพร้อม ๆ กัน
  •       - บริษัทที่มองลูกค้าเป็นหัวใจสำคัญของทุกสิ่ง จะสามารถสนับสนุนลูกค้าให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีได้ โดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง
  •       - การเป็นองค์กรที่มีลูกค้าเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริงอาจต้องใช้เวลา แต่คุณสามารถเริ่มต้นจากเล็ก ๆ ได้ เช่น ลูกค้าสะดวกติดต่อทางไหน แล้วจะโต้ตอบกับลูกค้าได้ทันทีอย่างไร เป็นต้น
  •  

       การยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer-Centric) คุณจะต้องคาดการณ์ความต้องการของลูกค้า และทำให้พวกเขาพอใจกับผลิตภัณฑ์และบริการที่พวกเขาอาจไม่เคยนึกถึง แต่พอพวกเขาได้เห็นเขาจะตกหลุมรัก (เช่น iPhone หรือ iPad ของ Apple) ดังนั้นการที่แบรนด์ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางจะทำให้ธุรกิจสามารถสร้างผลิตภัณฑ์กระบวนการ นโยบาย และวัฒนธรรมที่ออกแบบมา เพื่อสนับสนุนให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์อันยอดเยี่ยมในการนำไปสู่เป้าหมายของพวกเขาได้

 

นี่คือ 5 แนวทางที่ดีในการเป็นบริษัทที่ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง

      1. การมุ่งมั่นในการเป็นธุรกิจที่ยึดลูกค้าศูนย์กลางของลูกค้า จะทำให้ลูกค้าเชื่อมั่นได้อย่างแท้จริงว่าลูกค้าจะมาก่อนเสมอ การที่ธุรกิจเชื่อว่าไม่มีลูกค้าธุรกิจก็จะไม่ประสบความสำเร็จ นักการตลาดภายในธุรกิจส่วนใหญ่จึงมุ่งเน้นลูกค้าเป็นสำคัญ และเข้าใจในสิ่งที่ลูกค้าต้องการ จะทำให้สามารถรวบรวมข้อมูลเชิงลึกของลูกค้าได้
      2. ธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับลูกค้า โดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง จะมุ่งเน้นในสิ่งที่ลูกค้าต้องการจริง ๆ กับความต้องการแบบทั่วไป เพื่อนำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ได้
      3. ธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับการยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางในการสร้างความสัมพันธ์ จะเป็นการเพิ่มประสบการณ์ของลูกค้าและผลิตภัณฑ์
      4. ธุรกิจที่มุ่งมั่นในการยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางจะสามารถวิเคราะห์ วางแผนและใช้กลยุทธ์ของลูกค้าได้อย่างละเอียด ซึ่งเป็นการมุ่งเน้นการสร้างและรักษาความภักดีของลูกค้า
      5. ธุรกิจที่สามารถโต้ตอบกับลูกค้าได้ทันที ผ่านช่องทางต่าง ๆ จะช่วยรักษาลูกค้าและเพิ่มประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าได้
 
 
SHORTCUT
 
OUR PRODUCTS
 
ADDRESS
 
27 Charoen Nakorn 14, Charoen Nakorn Rd, Klongtonsai, Klongsan, Bangkok 10600

Copyright © 2023 Advanced Research Group Co., Ltd. All right reserved.