บทความ

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior)

ระบบ Knowledge Management ช่วยธุรกิจให้บริการ Customer Service ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการเรียกใช้ข้อมูลที่มีความง่ายและรวดเร็ว
โดย ARDI
25 พฤศจิกายน 2021
          ทำไมพฤติกรรมผู้บริโภคถึงสำคัญ? หากคุณเป็นเจ้าของธุรกิจลองคิดตามดูว่าการที่คุณจะขายสินค้าให้กับใครสักคน คุณจะศึกษาจากอะไร ลูกค้าทุกคนมีความแตกต่างกันไป การตระหนักรู้ในสิ่งที่ธุรกิจสามารถโน้มน้าวให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อได้ จะช่วยให้นักการตลาดเข้าใจว่าพวกเขาควรขายสินค้าไปที่คนกลุ่มใดและจะสร้างความสัมพันธ์ที่ยืนยาวได้อย่างไร
 
อะไรคือปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค?
          ปกติแล้ว การกำหนดพฤติกรรมผู้บริโภคมีปัจจัยอยู่ไม่กี่อย่าง ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยทางจิตวิทยา, สังคม, วัฒนธรรม, ส่วนบุคคล และเศรษฐกิจ ล้วนมีผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคทั้งสิ้น นอกจากนี้สำหรับออนไลน์เทรนด์การค้นหาในขณะนั้นก็เป็นปัจจัยที่ขับเคลื่อนพฤติกรรมผู้บริโภคเช่นเดียวกัน ปัจจัยเหล่านี้เป็นปัจจัยกำหนดว่านักการตลาดจะตัดสินว่าใครคือลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจ ไม่ว่าจะซื้อของทุกวันหรือทุก ๆ ครั้ง หรือจะหาข้อมูลว่าตนต้องการซื้ออะไร
 
ปัจจัยทางด้านจิตวิทยา
          แม้ว่าปัจจัยที่เกี่ยวกับด้านจิตวิทยาของมนุษย์จะเป็นปัจจัยที่วัดไม่ได้ง่ายนัก แต่ก็เป็นปัจจัยที่สำคัญที่ขับเคลื่อนพฤติกรรมของผู้บริโภค
 •           • แรงจูงใจในการซื้อ หรือการผลักดันให้คนมีพฤติกรรม
 •             ทุก ๆ คนมีแรงจูงใจอยู่รอบ ๆ ตัว และมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมต่าง ๆ ของบุคคลนั้น ๆ เพราะมนุษย์มีความต้องการทางจิตวิทยา ที่นำไปสู่ความต้องการทางด้านความปลอดภัย, ความต้องการทางสังคม, ความต้องการที่จะได้รับความเคารพ และมุ่งสู่ความต้องการการตระหนักรู้ในตนเอง ความต้องการเหล่านี้ถือเป็นแรงจูงใจที่ทำให้เกิดพฤติกรรมขึ้นมา
 •  
 •           • การรับรู้ของผู้บริโภค
 •            โดยปกติการรับรู้ของเรา จะเกิดขึ้นเมื่อเรารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ หลังจากนั้นเรานำข้อมูลเหล่าไปสร้างภาพที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์นั้น ๆ เพื่อสื่อสารไปยังผู้บริโภคให้รับรู้ถึงผลิตภัณฑ์ เพราะเมื่อใดก็ตามที่เราเห็นโฆษณา, คำวิจารณ์, คำติชม หรือโปรโมชันเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ เราจะสร้างภาพของรายการนั้น ด้วยเหตุนี้ การรับรู้จึงมีบทบาทสำคัญในการกำหนดการตัดสินใจซื้อ
 •  
 •           • การเรียนรู้
 •             ทุกครั้งที่เราซื้อผลิตภัณฑ์ เราจะได้รับความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับมันผ่านประสบการณ์การใช้ผลิตภัณฑ์ โดยการเรียนรู้นี้จะขึ้นอยู่กับประสบการณ์ ความรู้ และทักษะของเรา ซึ่งนำไปสู่การค้นหาความพึงพอใจและตอบสนองความต้องการ
 •  
 •           • ทัศนคติและความเชื่อ
 •             เราทุกคนล้วนมีทัศนคติหรือความเชื่อต่อบางสิ่งบางอย่างที่กระตุ้นการตัดสินใจซื้อ ทั้งที่เรารู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ดังนั้นทัศนคติและความเชื่อของแต่ละตัวบุคคลได้รับมาต่างกันมีผลต่อผลิตภัณฑ์และยังมีบทบาทสำคัญในการกำหนดภาพลักษณ์ ดังนั้นการเข้าใจทัศนคติและความเชื่อของผู้บริโภค นี่จึงเป็นประโยชน์สำหรับนักการตลาดในการออกแบบแคมเปญทางการตลาด
ปัจจัยทางด้านสังคม
          มนุษย์ทุกคนเป็นสัตว์สังคม ดังนั้นพฤติกรรมและการตัดสินใจซื้อจึงได้รับผลกระทบจากคนรอบข้างด้วยเช่นกัน เพราะบางครั้งสิ่งที่คนอื่นใช้ หรือสิ่งที่คนอื่นทำมันน่าสนใจจนทำให้เราพยายามเลียนแบบมนุษย์คนอื่น ๆ เสมอ ไม่ว่าจะเป็นครอบครัว เพื่อน ญาติหรือกลุ่มคนรู้จักอื่น ๆ ด้วยเหตุนี้ปัจจัยทางสังคมจึงส่งต่อพฤติกรรมการซื้อของเรา
 
ปัจจัยทางด้านวัฒนธรรม
          เราทุกคนมีค่านิยมและอุดมการณ์ที่หล่อหลอมจากสังคมที่เราดำรงอยู่ พฤติกรรมของเรานั้นขับเคลื่อนโดยเจตนาหรือโดยจิตใต้สำนึกที่มาจากวัฒนธรรมนั้น ๆ
 
ปัจจัยส่วนบุคคล
          นอกจากปัจจัยทางสังคม จิตวิทยา และวัฒนธรรมแล้ว เราทุกคนต่างมีปัจจัยส่วนบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการเลือกของเรา ซึ่งปัจจัยเหล่านี้แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล ทำให้เกิดการรับรู้พฤติกรรมที่หลากหลาย
 
          หากคุณมีเครื่องมือที่จะช่วยให้คุณเข้าใจลูกค้าได้มากขึ้นจะดีกว่าหรือไม่? ด้วยการรับฟังความคิดเห็นจากพวกเขาบนโลกออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นคำวิจารณ์หรือคำติชม คุณก็สามารถรับฟังและศึกษาพฤติกรรมลูกค้าของคุณได้ด้วย Tosgun เครื่องมือ Social Listening หรือการรับฟังเสียงของผู้บริโภคเปิดโอกาสให้ธุรกิจ หรือแบรนด์สามารถติดตาม, วิเคราะห์และตอบสนองต่อการสนทนาที่เกี่ยวกับพวกเขาบนโซเชียลมีเดีย (Social Media) ติดต่อข้อรายละเอียดและใช้งานได้ที่ 02-439-4600 
SHORTCUT
 
OUR PRODUCTS
 
ADDRESS
 
27 Charoen Nakorn 14, Charoen Nakorn Rd, Klongtonsai, Klongsan, Bangkok 10600

Copyright © 2023 Advanced Research Group Co., Ltd. All right reserved.