บทความ

ข้อดีของการใช้งานระบบ ARMShare

มันจะดีกว่าไหม? ถ้าคุณมีเครื่องมือในการจัดการโดยที่พนักงานไม่ต้องขอสิทธิ์เข้าถึง Facebook Page หรือ Line โดยตรง
โดย ARDI
21 กันยายน 2021
ARMShare Social CRM/Social Engagement

        การบริหารและจัดการสื่อสังคมออนไลน์ของผู้ประกอบธุรกิจ ในปัจจุบันถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญต่อธุรกิจอย่างมาก ด้วยจำนวนช่องทางออนไลน์ที่หลากหลาย เช่น Facebook ,Line OA, Twitter และจำนวน Pages/Accounts ในแต่ละช่องทาง อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพในการให้บริการ หรือการดูแลที่ไม่ทั่วถึงได้

        ARMShare เป็นระบบ Social CRM หรือ Social Engagement เป็นผู้ช่วยในการบริหารจัดการและทำงานในช่องทางออนไลน์ที่หลากหลาย ช่วยให้งานบริการหรือการติดต่อมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รองรับการทำงานจากหลากหลายหน่วยงาน ใช้งานง่าย ลดความซ้ำซ้อนในการบริหารจัดการและการให้บริการในช่องทางออนไลน์

ข้อดีของการใช้งานระบบ ARMShare
All In One Place : การบริหารจัดการทุกช่องทางในที่เดียว
 •      -  การให้บริการลูกค้าในช่องทางออนไลน์ เช่น Facebook, Line OA, Twitter ทุกช่องทางที่หน้าเดียว
 •      -  ข้อความ คำถาม ทุก Channels/Pages/FB Ads จะถูกส่งมาที่ My Task ของเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบ อัตโนมัติ
 •      -  ง่ายต่อการใช้งาน เจ้าหน้าที่สามารถเรียนรู้และให้บริการทุกทางได้อย่างรวดเร็ว
 •      -  สามารถสร้างรายการแจ้งเตือน เพื่อติดตามงานบริการลูกค้าในช่องทางออนไลน์  
 •      -  ส่งแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ในแต่ละครั้งได้ เพื่อประเมินประสิทธิภาพงานบริการ
 •      -  ระบบจัดเก็บประวัติการติดต่อและเอกสารในระบบ สามารถเรียกดูข้อมูลย้อนหลังของผู้ติดต่อ/ลูกค้า ได้เมื่อต้องการ
One Team : สนับสนุนการทำงานเป็นทีม
 •     -  รองรับการจัดกลุ่มหรือทีมเจ้าหน้าที่ ตามหน่วยงาน ตามหน้าที่หรือตามช่องทางออนไลน์
 •     -  การทำงานไม่ซ้ำซ้อน เพิ่มประสิทธิภาพในการตอบคำถามและบริการ
 •     -  ระบบกระจายงานให้จ้าหน้าที่ ที่มีสถานะพร้อมรับงาน โดยเท่าเทียมกันอัตโนมัติ
 •     -  เจ้าหน้าที่ สามรถส่งผ่าน-Assign งานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือหน่วยงานพิเศษ  หรือ Supervisor ดึงงาน และมอบหมายให้พนักงานกลุ่มอื่นๆ ดูแลแทนได้
 •     -  หน้า Monitoring แสดงจำนวน รายชื่อและสถานะขอลเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานทั้งหมด
 •     -  สามารถส่งข้อมูลไปยังระบบงานอื่นๆ ได้ตามที่ต้องการ ผ่านทาง API ที่พัฒนาเพิ่มเติม
KPIs & Security : สนับสนุนการทำงานเป็นทีม  
SHORTCUT
 
OUR PRODUCTS
 
ADDRESS
 
27 Charoen Nakorn 14, Charoen Nakorn Rd, Klongtonsai, Klongsan, Bangkok 10600

Copyright © 2023 Advanced Research Group Co., Ltd. All right reserved.