บทความ

Online Survey: กำหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนเพื่อผลลัพธ์ที่ดี

วิธีใช้ Online Survey ให้ได้ประโยชน์ที่สุด ต้องกำหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน
Online Survey
โดย ARDI
03 ธันวาคม 2019
    การหันมาใช้ Online Survey นั้นทำให้ผู้สร้างแบบสำรวจประหยัดเวลา และง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการมากขึ้น แต่การได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ผู้สร้างแบบสำรวจจะต้องกำหนดวัตถุประสงค์ของแบบสำรวจออนไลน์ให้ชัดเจนที่สุดก่อนจะสร้างแบบสำรวจออนไลน์

    แม้ว่า Online Survey จะง่ายกว่าการสำรวจแบบเดิม แต่ก็ต้องนำกระบวนการบางอย่างมาปรับใช้ในแบบสำรวจออนไลน์ด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะสิ่งที่สำคัญที่สุดของการสำรวจคือการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการสำรวจ ถ้าหากเป้าหมายคลุมเครือจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่คลุมเครือด้วยเช่นกัน เพราะสิ่งสุดท้ายของทุกการสำรวจคือ ผลลัพธ์หรือข้อมูลที่สามารถทำให้การตัดสินใจภายในธุรกิจนั้นง่ายมากขึ้น 
 
วิธีการกำหนดวัตถุประสงค์ในแบบสำรวจออนไลน์ให้ชัดเจนที่สุด
     -  เป้าหมายของการสำรวจนี้คืออะไร?
     -  คุณหวังว่าจะได้อะไรจากแบบสำรวจนี้
     -  คุณจะใช้ข้อมูลที่คุณรวบรวมอย่างไร
     -  การตัดสินใจแบบใดที่คุณหวังว่าจะส่งผลกระทบกับผลลัพธ์ของแบบสำรวจนี้ (สิ่งนี้จะช่วยให้คุณระบุข้อมูลที่คุณต้องการรวบรวมเพื่อทำการตัดสินใจในภายหลัง)

    การสำรวจที่ดี จะต้องมีวัตถุประสงค์ที่เข้าใจง่ายและสอดคล้องกับหัวข้อที่ธุรกิจต้องการทราบ อาทิเช่น บริษัทเครื่องสำอางต้องการปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิมหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าและตลาดในปัจจุบัน โดยผลลัพธ์ที่ได้จะมีอายุ เพศ ความต้องการของตลาด หรือผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าเลือกซื้อ เป็นต้น
 
การระบุวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนจะช่วยให้ผู้สร้างแบบสำรวจกำหนดอะไรได้บ้าง
     -  เข้าใจและรับรู้ความต้องการของลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ เพื่อระบุประเด็นสิ่งที่ต้องปรับปรุงหรือเพิ่มเติม
     -  ทราบความต้องการที่เฉพาะเจาะจง โดยให้ลูกค้าจัดอันดับความสำคัญ 1-5

     ดังนั้นการวางแผนล่วงหน้า จะช่วยให้แน่ใจว่าแบบสำรวจที่ทำอยู่นั้นถูกต้อง เพื่อให้ตรงตามวัตถุประสงค์และสร้างข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ธุรกิจ
 
    เออาร์ดีไอ ได้ขยายสู่ Digital Transformation เป็นผู้ให้บริการด้านการสำรวจออนไลน์ โดยมีเครื่องมือสำรวจออนไลน์ที่เต็มไปด้วยคุณสมบัติที่ธุรกิจและนักการตลาดต้องการ พร้อมเครื่องมือที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถติดต่อกับลูกค้าบนออนไลน์ได้ง่ายยิ่งขึ้น
 
SHORTCUT
 
OUR PRODUCTS
 
ADDRESS
 
27 Charoen Nakorn 14, Charoen Nakorn Rd, Klongtonsai, Klongsan, Bangkok 10600

Copyright © 2023 Advanced Research Group Co., Ltd. All right reserved.