บทความ

พฤติกรรมของมนุษย์ (Human Behavior)

พฤติกรรมของมนุษย์ หมายถึงช่วงพฤติกรรมที่มนุษย์แสดงออกมา โดยได้รับอิทธิพลมาจากวัฒนธรรมที่มีผลต่อทัศนคติ อารมณ์ คุณค่า จริยธรรม อำนาจ
โดย ARDI
2 เมษายน 2021
ardi-social_monitoring-พฤติกรรมของมนุษย์_Human_Behavior
พฤติกรรมของมนุษย์ หมายถึงช่วงพฤติกรรมที่มนุษย์แสดงออกมา โดยได้รับอิทธิพลมาจากวัฒนธรรมที่มีผลต่อทัศนคติ อารมณ์ คุณค่า
จริยธรรม อำนาจ ความสามัคคี การสะกดจิต การโน้มน้าว การบังคับและพันธุกรรม ซึ่งปกติพฤติกรรมของผู้คนจะเกิดขึ้นในช่วงที่มีพฤติกรรมบางอย่างที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องปกติหรือเรื่องผิดปกติที่ยอมรับได้และบางข้อมีข้อจำกัดที่ยอมรับได้ ในสังคมวิทยาบอกไว้ว่า พฤติกรรมโดยทั่วไปถือเป็นสิ่งที่ไม่มีความหมาย ด้วยเหตุนี้การกระทำจึงเป็นขั้นพื้นฐานของพฤติกรรมมนุษย์ อย่างไรก็ตามพฤติกรรมเหล่านี้ไม่ควรถูกเข้าใจผิดว่าเป็นพฤติกรรมทางสังคม ซึ่งเป็นการกระทำที่ก้าวหน้ามากขึ้น เนื่องจากพฤติกรรมทางสังคมเป็นพฤติกรรมที่มุ่งเน้นเฉพาะกับคนอื่น ๆ ดังนั้นพฤติกรรมของมนุษย์ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ตลอดชีวิตของแต่ละคน ซึ่งรวมถึงวิธีที่พวกเขากระทำตามปัจจัยต่าง ๆ เช่นพันธุกรรม บรรทัดฐานทางสังคม ความเชื่อหลัก และทัศนคติ โดยพฤติกรรมจะมีผลกระทบจากลักษณะเฉพาะที่แต่ละคนมี ด้วยลักษณะต่าง ๆ จะแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล และสามารถทำให้เกิดการกระทำหรือพฤติกรรมที่แตกต่างจากแต่ละคนได้
 
ทั้งนี้บรรทัดฐานทางสังคมมีผลต่อพฤติกรรมมนุษย์ เพราะคาดว่าจะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์บางอย่างในสังคม ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่ผู้คน
ประพฤติ โดยมีพฤติกรรมบางอย่างที่เป็นที่ยอมรับหรือยอมรับไม่ได้ในสังคม และวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ส่วนความเชื่อหลักสามารถรับรู้ผ่านทางศาสนาและปรัชญาของบุคคลนั้น และทัศนคติของคุณจะสะท้อนถึงพฤติกรรมที่คุณจะให้รายละเอียดในสถานการณ์ที่เฉพาะเจาะจง ดังนั้นพฤติกรรมของมนุษย์จึงได้รับอิทธิพลอย่างมากจากทัศนคติที่เราใช้ในชีวิตประจำวัน
SHORTCUT
 
OUR PRODUCTS
 
ADDRESS
 
27 Charoen Nakorn 14, Charoen Nakorn Rd, Klongtonsai, Klongsan, Bangkok 10600

Copyright © 2023 Advanced Research Group Co., Ltd. All right reserved.