บทความ

4P และการวิจัยตลาด ช่วยวางแผนการตลาดให้ดียิ่งขึ้น

การวางแผนการตลาด ต้องมีส่วนประกอบหลาย ๆ ส่วนด้วยกัน ซึ่งในปัจจุบันเกิดการผสมผสานด้านการตลาด
โดย ARDI
29 เมษายน 2021
ardi-social_monitoring-4P_และการวิจัยตลาด_ช่วยวางแผนการตลาดให้ดียิ่งขึ้น
            การวางแผนการตลาด ต้องมีส่วนประกอบหลาย ๆ ส่วนด้วยกัน ซึ่งในปัจจุบันเกิดการผสมผสานด้านการตลาด หมายถึงการผสมผสานองค์ประกอบต่าง ๆ ที่ทำขึ้นเพื่อวางแผนกลยุทธ์และวางแผนการตลาด โดยการผสมผสานด้านการตลาด (Marketing Mix) คือ 4P ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ (Product), ราคา (Price), สถานที่จำหน่าย (Place), การส่งเสริมการขาย (Promotion) ซึ่งการที่จะได้ผลิตภัณฑ์, ราคา, การส่งเสริมการขาย, สถานที่จำหน่ายนั้นต้องมีการวิจัยตลาดเข้าช่วยด้วย เนื่องจากจะทำให้ธุรกิจมีข้อมูลผู้บริโภคเชิงลึกและจะทำให้การวางแผนการตลาดดำเนินต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
            หลาย ๆ คนคงเคยได้ยิน 4P กันมาบ้าง โดยเฉพาะนักการตลาดที่จะทราบกันเป็นอย่างดี ว่าสิ่งเหล่านี้มีความสำคัญมากแค่ไหน เช่นเดียวกับการวิจัยตลาดที่จะทำให้ธุรกิจสามารถสำรวจตลาด สำรวจความพึงพอใจ เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือบริการของตนเองให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งวันนี้เราจะมาดูกันว่า 4P กับการวิจัยตลาดเกี่ยวข้องกันอย่างไร ทำไมถึงต้องทำควบคู่กันไป
 
  • P1 : Product เนื่องจากการทำการตลาดต้องเริ่มต้นจากผู้บริโภค ไม่ใช่เริ่มต้นว่าเราจะผลิตสินค้าอะไร อย่างไร แต่ต้องดูความต้องการของผู้บริโภคและคู่แข่งในตลาดด้วย ดังนั้นการที่ธุรกิจจะเริ่มต้นที่ผลิตภัณฑ์ต้องมีข้อมูลเชิงลึกของผู้บริโภค (Consumer Insight) ก่อน โดยการทำการวิจัยตลาดด้วยวิธีการสำรวจด้วยแบบสอบถามหรือเข้าไปสังเกตพฤติกรรมด้วยตนเอง
  •  
  • P2 : Price การตั้งราคาโดยใช้ต้นทุนเป็นตัวตั้ง อาจไม่ใช่วิธีที่ที่สุดในยุคสมัยนี้ เพราะนักการตลาดต้องคำนึงถึงผู้บริโภคว่ามีกำลังซื้อเท่าไหร่ เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์หรือไม่ แล้วค่อยนำมาคำนวณหาต้นทุนที่เหมาะสม ซึ่งวิธีนี้อาจทำให้ลูกค้าพอใจและชื่นชอบได้ โดยอาจทำการสำรวจออนไลน์ หรือลงไปสอบถามด้วยตัวเอง
  •  
  • P3 : Place สถานที่ในการจำหน่ายกับการวิจัยตลาดอาจไม่เกี่ยวข้องกันเท่าไหร่นัก แต่นักการตลาดจะต้องทราบว่า ในขณะนั้นช่องทางใดเป็นช่องทางที่ดีที่สุด อาทิร้านค้าปลีก ห้างสรรพสินค้า และโลกออนไลน์ ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมในปัจจุบัน โดยนักการตลาดอาจทำการสำรวจข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมในการเลือกซื้อสินค้า เป็นต้น
  •  
  • P4 : Promotion ด้วยพฤติกรรมของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ การทำวิจัยตลาดจะสามารถช่วยนักการตลาดในเรื่องของแนวโน้มในการรับข่าวสาร ทำให้นักการตลาดสามารถพัฒนาสื่อรูปแบบใหม่ ๆ เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจด้วยวิธีใหม่ ๆ  ซึ่งจะทำให้สามารถโฆษณาและนำเสนอโปรโมชั่นได้ถูกวิธีมากยิ่งขึ้น
SHORTCUT
 
OUR PRODUCTS
 
ADDRESS
 
27 Charoen Nakorn 14, Charoen Nakorn Rd, Klongtonsai, Klongsan, Bangkok 10600

Copyright © 2023 Advanced Research Group Co., Ltd. All right reserved.