บทความ

5 เคล็ดลับปรับปรุงการสำรวจให้ทันสมัยด้วยการสำรวจออนไลน์ (Online Survey)

คุณเคยสงสัยกันหรือไม่ ว่าอะไรคือวิธีการสำรวจที่ดีที่สุด? หลาย ๆ คนตอบไม่ได้เพราะการสำรวจ
โดย ARDI
5 กรกฎาคม 2021
ardi-tosgun-social-listening-5_เคล็ดลับปรับปรุงการสำรวจให้ทันสมัยด้วยการสำรวจออนไลน์_Online-Survey
คุณเคยสงสัยกันหรือไม่ ว่าอะไรคือวิธีการสำรวจที่ดีที่สุด? หลาย ๆ คนตอบไม่ได้เพราะการสำรวจมีหลากหลายวิธีด้วยกัน ซึ่งอาจทำให้คุณกำลังสับสนว่าอะไรคือสิ่งที่ดีสำหรับการวิจัยของคุณ แต่ในปัจจุบันการวิจัยที่ได้รับความนิยมมากขึ้นนั่นก็คือ การสำรวจออนไลน์ที่นอกจากจะทำให้ได้ข้อมูลเชิงลึก เชื่อถือได้แล้วยังทำให้คุณประหยัดเวลาและประหยัดค่าใช้จ่ายอีกด้วย เนื่องจากการสำรวจออนไลน์เป็นการสำรวจที่มีอัตราการตอบสนองที่สูงและง่ายต่อการกรอกข้อมูล
            หากการสำรวจของคุณยังไม่ดีพอ ลองปรับปรุงการสำรวจออนไลน์ให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้น ด้วย 5 เคล็ดลับง่าย ๆ ดังต่อไปนี้
 
นำเสนอสิ่งจูงใจ เพื่อกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายตอบสนองแบบสำรวจ
            การสำรวจออนไลน์สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายก็จริง แต่เราไม่สามารถไปจี้ให้พวกเขาตอบสนองกับแบบสำรวจได้ง่าย ๆ ดังนั้นหากคุณต้องการให้กลุ่มเป้าหมายเข้ามาทำแบบสำรวจออนไลน์ คุณอาจจะต้องเสนอสิ่งจูงใจให้กับพวกเขา อย่างเช่นหากคุณต้องการศึกษาพฤติกรรมการซื้อของออนไลน์ คุณอาจจะใช้วิธีการมอบส่วนลดซื้อของบนออนไลน์ หรือแจกคูปองส่วนลด เป็นต้น การนำเสนอสิ่งจูงใจอาจทำให้กลุ่มเป้าหมายตอบสนองกับการสำรวจออนไลน์ได้มากยิ่งขึ้น
 
เน้นสร้างแบบสำรวจที่สั้น ๆ และโฟกัสไปข้อมูลที่ต้องการ
            แบบสำรวจที่สั้นและโฟกัสไปที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งจะเป็นการสำรวจที่มีคุณภาพและเพิ่มปริมาณการตอบสนอง โดยคุณควรมุ่งไปที่วัตถุประสงค์หลักมากกว่าที่จะพยายามสร้างการสำรวจที่ครอบคลุมวัตถุประสงค์หลายประการ เพราะธรรมชาติของมนุษย์ต้องการให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างรวดเร็วและง่ายดาย การสร้างการสำรวจที่สั้นจะทำให้กลุ่มหมายสนใจมากกว่าคำถามที่ยาว ๆ ดังนั้นตรวจสอบดูว่าคำถามของคุณนั้นตรงกับวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ทำให้บรรลุเป้าหมาย
 
ใช้คำถามที่มีความเรียบง่าย
            ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคำถามของคุณตรงประเด็น และหลีกเลี่ยงการใช้ศัพท์ที่เข้าใจยาก อย่างเช่นใช้คำย่อภาษาอังกฤษ อาจทำให้ผู้ตอบแบบสอบถามรู้สึกสับสนและไม่เข้าใจ ซึ่งสิ่งนี้จะทำให้ผู้ใช้ไม่ทำแบบสำรวจต่อ
 
เก็บคำถามเกี่ยวกับระดับคะแนนที่สอดคล้องกันผ่านการสำรวจ
            วิธีที่ดีในการวัดและเปรียบเทียบก็คือการใช้มาตราส่วนประมาณค่า หรือ Rating Scales เช่นการให้คะแนนความพึงพอใจผลิตภัณฑ์และบริการจากน้อยไปหามากตั้งแต่ 1-5 เป็นต้น
 
ทดลองใช้แบบสำรวจก่อน
            ก่อนนำแบบสำรวจไปใช้จริงทุกครั้ง ผู้สร้างแบบสำรวจออนไลน์จะต้องทดลองใช้แบบสำรวจด้วยตัวเองก่อนเผยแพร่สู่สาธารณะ เพื่อหาข้อผิดพลาดและการตีความคำถามผิด ๆ ที่เราไม่คาดคิด
SHORTCUT
 
OUR PRODUCTS
 
ADDRESS
 
27 Charoen Nakorn 14, Charoen Nakorn Rd, Klongtonsai, Klongsan, Bangkok 10600

Copyright © 2023 Advanced Research Group Co., Ltd. All right reserved.