บทความ ภาพลักษณ์ตราสินค้า (Brand Image)    
Date : 28/06/2021
ARDI : วันที่ 25 มิถุนายน 2021   Brand Image คือสิ่งที่ลูกค้าคิดหรือรับรู้และสร้างความประทับใจได้เกี่ยวกับแบรนด์ที่เฉพาะเจาะจงในใจ     อ่านเพิ่มเติม
     Brand Image คือสิ่งที่ลูกค้าคิดหรือรับรู้และสร้างความประทับใจได้เกี่ยวกับแบรนด์ที่เฉพาะเจาะจงในใจของพวกเขา ภาพลักษณ์ตราสินค้าสามารถกำหนดได้ว่าลูกค้าปัจจุบันและผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าดของแบรนด์จะสามารถเชื่อมต่อกับแบรนด์ได้อย่างไร โดยทุกบริษัทจึงต้องการที่จะกำหนดตราสินค้าในลักษณะที่แสดงให้เห็นได้ชัดและมีความเป็นแบรนด์ที่สุดสำหรับลูกค้า ซึ่งเป็นที่รู้จักในชื่อ Brand Identity หรือเอกลักษณ์ของตราสินค้า ดังนั้นภาพลักษณ์เป็นสิ่งที่สร้างความคิดของลูกค้าขึ้นมา ในที่สุด ภาพลักษณ์ของแบรนด์อาจเหมือนกับข้อมูลประจำตัวของแบรนด์
 
ความสำคัญของ Brand Image
     ภาพลักษณ์ของแบรนด์เป็นตัวแปรที่สำคัญมากเมื่อพูดถึงประสิทธิภาพของตราสินค้า หากภาพลักษณ์เป็นบวกสินค้าจะเพิ่มขึ้นทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้น แต่ถ้าหากภาพลักษณ์เป็นลบสินค้าก็จะต่ำลง จะทำให้ยอดขายลดลง ทุกบริษัทควรพยายามให้ความสำคัญกับภาพลักษณ์ของตราสินค้า ที่สามารถระบุตัวตนของแบรนด์ให้กับผลิตภัณฑ์ ดังนั้นภาพลักษณ์เป็นสิ่งสำคัญเพราะมันถูกสร้างขึ้นอย่างสมบูรณ์ในใจของลูกค้าและไม่สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ นอกจากนี้ภาพลักษณ์ของแบรนด์สามารถได้รับอิทธิพลจากเอกลักษณ์ของแบรนด์ที่ดีซึ่งบริษัทสามารถควบคุมและสร้างขึ้นได้
SHORTCUT
 
OUR PRODUCTS
 
ADDRESS
 
27 Charoen Nakorn 14, Charoen Nakorn Rd, Klongtonsai, Klongsan, Bangkok 10600

Copyright © 2023 Advanced Research Group Co., Ltd. All right reserved.