ติดตามสิ่งที่ลูกค้าพูดเกี่ยวกับแบรนด์ของคุณ ด้วย TOSGUN
ไม่พลาดการกล่าวถึงคุณ
บนออนไลน์

     Social Listening หรือการรับฟังเสียงของผู้บริโภคเปิดโอกาสให้ธุรกิจ หรือแบรนด์สามารถติดตาม, วิเคราะห์และตอบสนองต่อการสนทนาที่เกี่ยวกับพวกเขาบนโซเชียลมีเดีย (Social Media) ซึ่งเป็นหนึ่งในสิ่งสำคัญของการค้นหาและศึกษาพฤติกรรมของลูกค้า ด้วยเทคโนโลยีของ TOSGUN ที่สามารถค้นหาการกล่าวถึงชื่อแบรด์หรือสินค้าของคุณบนออนไลน์ได้อย่างแม่นยำ 

เพิ่มขีดความสามารถ
ในการรับฟังเสียงของผู้บริโภค 
Social Listening  เป็นหนึ่งใน Social Media Tool ทำให้ธุรกิจสามารถติดตามคำ หรือการกล่าวถึงความรู้สึกที่มีต่อธุรกิจ รวมถึงค้นหาลูกค้าและกลุ่มที่มีศักยภาพบนโลกออนไลน์ นำมาแสดงผลในรูปแบบกราฟที่หลากหลาย พร้อมเสนอรายงานตามความต้องการของคุณ
Social Listening
เหมาะสำหรับใคร
Social Listening
โซลูชัน TOSGUN เหมาะกับเจ้าของธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ หรือ หน่วยงาน ที่ต้องการสำรวจข้อมูลจาก Social Media
SHORTCUT
 
Home
ARDI
Library
Contact
OUR PRODUCTS
 
Wewyn
Tosgun
Armshare
ADDRESS
 
27 Charoen Nakorn 14, Charoen Nakorn Rd, Klongtonsai, Klongsan, Bangkok 10600

Copyright © 2020 Advanced Research Group Co., Ltd. All right reserved.